Er det nu vi skal poppe champagnen? Eller står du som os, lidt bekymret afventende, for at se hvordan den nye STU reform rent faktisk giver de unge mere indflydelse på deres STU?

Den nye STU reform træder i kraft august 2023, efter flere år med flere interesseorganisationer, som Ligeværd og Lev, der har presset på for at få revideret de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser. Særligt efter Undervisningsministeriets omfattende Evaluering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i 2017, er der blevet presset på for at få en ny aftale om STU i hus.

botilbud med tilknyttet bondegård som beskæftigelse

Et skridt frem og to tilbage?

Aftalen er helt sikkert et skridt i den rigtige retning. Vi mener at alle unge, bestemt også unge med særlige behov, skal understøttes i at få forløst deres iboende potentiale, ret til selvbestemmelse og lyst til at være så autonome som muligt.
Der kommer dog et snigende men, for ja, der er afsat en ekstra pose penge til at revidere STUerne og der er et større fokus på, at de unge rent faktisk selv skal have lov til at være med i beslutningsprocessen. De skal selv have muligheden for at være med til at bestemme over et vigtigt skridt, på vejen i deres unge voksenliv, nemlig hvilken uddannelse de ønsker og drømmer om.

Men ændres måden kommunerne får penge, for hver borger de sender på en STU? Er det stadig bloktilskud, der giver dem et kæmpe incitament til fortsat at vælge den billigste, men som ikke nødvendigvis er den bedste løsning for den unge?
Gøres der op med visitationsprocessen, så ledere for kommunale STU-tilbud ikke længere kan sidde med ved bordet og potentielt kan visitere elever til deres eget tilbud?
Der er mange spørgsmål der skal besvares og forhåbentlig bliver vi klogere efter august 2023, hvor regeringen har planlagt at sætte de første initiativer i gang.

Hvad kan vi sammen gøre?

Det bedste vi hos Go Mission kan gøre, er at fortsætte med at udvikle teknologi der kan understøtte unge med særlige behov, i at øge deres selvbestemmelse og selvstændige livsførelse. Vi søger fortsat at blive klogere på, hvad der vil kunne understøtte dem i deres videre forløb, med beskæftigelse og ny boform, efter endt STU.
Står du med en stærk institution i ryggen og vil du, ligesom os, gerne blive klogere på hvordan vi som samfund kan understøtte unge med særlige behov? Så er vi klar til at tage en kop kaffe og en snak om hvordan vi kan skabe et projekt der fremmer unge og voksne med særlige behov til et mere selvstændigt og retfærdigt liv.

Voksen mand med struktur app'en Go Mission foran sig