Hvorfor udvikle et værktøj der understøtter arbejdet mellem borger og personale?

Idéen til Go Mission blev ikke skabt over en kop kaffe på vores kontor hos virksomheden Tele Call.
Idéen til Go Mission, kom til live gennem inspirerende samtaler med frivillige, ansatte og medlemmer fra Udviklingshæmmedes Landsforening(ULF).
Under vores samtaler blev det tydeligt at medlemmerne havde brug for et værktøj og hjælpemiddel, der var særligt udviklet til at understøtte selvbestemmelse og selvstændig udførelse af aktiviteter i deres hverdag.

For at sikre Go Mission er så tæt på vores brugeres aktuelle behov, er app’en løbende blevet testet af to private botilbud, Fangelbogård og Habitushuset Drachmannsvej.
Gennem test og løbende udvikling er vi nu i gang med de allersidste tilpasninger, før app’en er klar og parat til at understøtte vores brugere i at skabe en ny hverdag med selvbestemmelse og selvhjulpenhed.
Vi er virkelig stolte af at have skabt en app, vi mener er utroligt brugervenlig, i et intuitivt design, både for brugere og personale og som understøtter udvikling af kompetencer og selvstændig udførelse af hverdagens gøremål.

Go_mission_brugervenlig_app_hjælpemiddel